Všechno začalo roku 1867, kdy byla uzákoněna svoboda spolčování, která umožňovala mimo jiné zakládat dobrovolné hasičské sbory na našem území. Na Moravě byl zákon doplněn tzv. Řádem požárovým, (vydaným 5. dubna 1873, číslo 15, v Markrabství Moravském), který stanovil zřízení dobrovolného hasičského sboru v obci s více než 50 domy.
V mnoha obcích však byly k založení sboru rozhodujícím impulsem až samotné požáry. Nejinak tomu bylo i v Kanicích. Prvním takovým byl požár v domě č.p. 18, který vypukl 12.6.1885 asi v 18.30 hod. a zničil 8 okolních domů. Dalším byl požár 19.7.1888, který vypukl asi ve 23.00 hod. a zničil 3 domy.
 
Velkým datem je až 21. srpen 1892, kdy tehdejší obecní zastupitelstvo zakoupilo hasičskou koněspřežní stříkačku. Ještě v listopadu téhož roku byl do čela sboru postaven starosta obce František Marvánek. Hlavním iniciátorem byl však učitel na místní škole Josef Černocký, který se stal náčelníkem sboru. Písemnosti zpracovával rolník František Ondroušek. Jelikož materiální vybavení sboru je dobré, bylo vystavěno v roce 1893 skladiště (vedle „zvoničky“č.p.22 na Malé straně). Vybavení sboru r. 1898 bylo tedy následující: 1 čtyřkolová stříkačka s 8 m savic a 80 m hadic, 4 berlovky, 10 košů, 2 plácačky, třídílný žebř střechový a žebř posunovací, vše v úhrnné ceně 1.020 zlatých.
 
V roce 1990 byl velitelem ČSPO pan Minařík. Požárníci v tomto roce provedli sběr kovového odpadu, uklidili okolí zbrojnice, čistili místní koupaliště. Začali jim však potíže s hasičským autem, kterému byl odebrán technický průkaz a nastalo období „nicnedělání“.
 
9. září 1991 inicioval starosta obce ing. V. Kalivoda myšlenku znovuobnovení spolku – od tohoto roku již pod názvem sbor dobrovolných hasičů (SDH). Dočasným starostou hasičů byl 30. října zvolen L. Pernica, náčelníkem K. Florián a jednatelem M. Kučera. Kromě úpravy hasičské zbrojnice, kontroly auta a sběru šrotu, provedli kontrolu hydrantů v základní škole a preventivní prohlídky domů a chat.
 
V roce 1992 proběhli oslavy 100 let trvání sboru – ve zbrojnici byla výstava dostupných materiálů, byla předvedena historická stříkačka a ostatní technika. Dosavadní činnost byla přerušena 11. února 1994. S tímto stavem se však někteří hasiči nechtěli smířit a začali připravovat znovuobnovení SDH.
 
První nesmělé krůčky udělali na přelomu let 1996 – 97. V tomto období byla pracovníky p. Lukášem Donné a p. Jiřím Nebojsou zrenovována historická koněspřežní stříkačka, vyrobená roku 1892. Pomáhali i naši občané, zvláště pak p. J. Jelínek. Výsledek byl obdivuhodný. Historická stříkačka byla předvedena veřejnosti v celé své kráse v srpnu 1997. V témže roce započaly opravy hasičské zbrojnice. Byla zde zavedena voda, plynové vytápění, provedena rekonstrukce el. rozvodů a byl zaveden telefon. Opravy ve výši cca 116. tis. Kč uhradila obec.
 
V roce 1998 došlo ke dvěma významným událostem: první z nich byla účast na celorepublikovém srazu dobrovolných hasičů s výstavou historické techniky v Litoměřicích ve dnech 4. – 5. července. Výstavy se s naší historickou stříkačkou zúčastnil L. Lánik, P. Milínek, S. Novák a L. Donné. Naše stříkačka,  se předvedla jak v činnosti, tak i ve slavnostním průvodu.
Další velkou událostí pro náš hasičský sbor bylo zakoupení zánovního special. automobilu AVIA .Částku 130 tis. Kč hradil opět obecní úřad.
 
V sobotu 18. července 1998 bylo vozidlo a obě hasičské stříkačky PS 12 vyzkoušeny a dá se říci, že od této chvíle máme v obci opět fungující hasičský sbor. Je víc než potěšitelné, že v tomto roce se k činnosti naší jednotky přidávají děti a začíná jim „tvrdý hasičský výcvik“.
 
Základní družstvo roce 1998:
p. Karel Florián (velitel )            p. Stanislav Novák (strojník)
p. Lubomír Pernica (řidič)           p. Vítek Kousalík (řidič)
p. Radomír Drozd ml. (člen)        p. Jaroslav Kožnárek (člen)